Prihlásenie

Zrušenie zhromaždenia spoluvlastníkov

URBARIÁT, pozem. spol., Nám. slobody č. 184, 024 01 Kysucké Nové Mesto

e-mail: info@urbariatknm.sk, tel.: 0911 488 296, 0905 787 026

 

Kysucké Nové Mesto, dňa  15.03.2020

 

Vážené spoluvlastníčky, vážení spoluvlastníci,

 

 

       výbor urbariátu zvolal zhromaždenie spoluvlastníkov na deň 27.03.2020 o 14,00 hod.

Vzhľadom na celoštátne opatrenia v súvislostí s koronavírusom, Výbor urbariátu ruší zvolané zhromaždenie.

Termín nového zhromaždenia oznámime s dostatočným predstihom podľa vývoja epidémie na Slovensku.

 

S úctou