Prihlásenie

Hotel Mýto

Budova MÝTO. Z budovy Mýta historický nazývaného aj ako „Večná Krčma“ alebo „Panská krčma“, plynuli príjmy pre mesto až do jeho vyhorenia 16.08.1904. Po vyhorení sa rieši situácia budovy a tento majetok preberá Bývalí veľký Urbár. Tak sa začala postupná obnova a zakúpenie pozemku od mesta za amortizačnú pôžičku, obligácie od mesta, štátnu pôžičku a vyinkasovanej árendy (nájmu). Užívanie z kolaudovanej budovy bolo vždy na základe licitácie (aukcie) a následného prenájmu. Budova Mýta podľa historických záznamov nebola nikdy prenajatá na dlhšie obdobie ako 5 rokov. Do roku 1919 sa šesťkrát vyskytla licitácia a prenájom Mýta.

Historická fotografia Mýta

Prenájom od 14.12.1919 do 26.03.1923 na prvom poschodí mala Jednota Sokol na spolkovú činnosť. Po nich si miestnosť na prvom poschodí prenajala jednota OROL až do jej rozpustenia v roku 1938. Mýto podľa kronikára Michala Radimáka nazvali stánkom kysuckej „Thálie“ – domovom kysuckého divadelného umenia, kde sa pravidelne hrávali divadelné predstavenia, akadémie, koncerty a povestné kysucké plesy.

V prelomovom období bola v roku 1950 nariadením ONV v Kysuckom Novom Meste odovzdaná do užívania zakladajúcemu sa JRD KNM a od roku 1953 bolo Mýto dané do užívania Reštauráciam a jedálňam Čadca, ktoré ho malo v držbe až do roku 1992. Na základe Zák. SNR. č. 229/91, bol doriešený zánik užívania Raj-om Čadca a budova bola prevzatá do opätovného vlastníctva a užívania v tom čase ZML -Urbariát pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto. Toľko v krátkostí o histórií, ktorú spracoval prof. Jozef Tarábek . Z ďalších informácií v ústnom podaní od pána Prof. J. Tarábka sme sa dozvedeli, že vrátenie uvedeného majetku nebolo jednoduchou záležitosťou, nakoľko už v tom čase boli nastavení privatizéri a bolo potrebné vynaložiť prof. J. Tarábkom a JUDr. O. Harvančíkom mnoho času a úsilia, aby sa majetok opäť vrátil Urbariátu.

Prečo tento krátky pohľad do histórie? Urbariátu budova Mýta nespadla ako dar z neba ani od štátu alebo mesta. Je výsledkom úsilia a vynaložených peňazí urbárnikov . Výbormi do roku 2005 bola opravovaná nielen stavba. Urbariát vkladal do nej investície a tie boli k 26.05.2011 aj vydokladované vo výške 2,14 mil. Sk, resp. 70 910.-€. Po roku 2011 Výbor urbariátu musel zabezpečiť opravu strechy, opravu tektonický poškodených prvkov fasády, rekonštrukciu vnútorných elektrických rozvodov, rozvádzačov a merania spotreby elektrickej energie, výmenu vodovodnej prípojky. V roku 2016 výbor urbariátu zabezpečil aj výmenu okien na celom I. poschodí budovy. Boli to opäť náklady vo výške 48 000.-€

Budova je jednou z najkrajších historických budov v meste, má vynikajúcu polohu, ale neprináša spoluvlastníkom primeraný výnos a opäť svietia oči pri pohľade na ňu novodobým privatizérom.