Prihlásenie

Kontakty

Urbariát, pozemkové spoločenstvo

nám. Slobody 184, budova Mýta

024 01 Kysucké Nové Mesto

 

IČO: 42349737

DIČ: 2023975688

 

 

e-mail:        info@urbariatknm.sk

 

mobil:         M. Antecký - predseda:     +421 911 488 296

                   MUDr. Ivánková - podpredseda:    +421 949 628 802

 

Stránkové dni: Každú stredu od 16.00 do 18.00, v prípade potreby ohlásiť sa na telefón príp. email.