Prihlásenie

Členovia

 

 

Prosba na podielnikov:

 

  1. V priebehu času mohlo dôjsť k zmene adresy spoluvlastníka zapísaného  na listoch vlastníctva urbariátu č. 4669, 8707. 3177, 8258 Túto zmenu je potrebné zaevidovať na príslušnom katastrálnom úrade v Kysuckom Novom Meste
    písomnou žiadosťou s priloženou fotokópiou občianského preukazu. Kópiu doporučujeme poslať aj na náš Urbariát a to listom, alebo meilovou poštou na našu adresu
    internetovej pošty info@urbariatknm.sk
  2. Na listoch vlastníctva sa nachádza mnoho neznámych vlastníkov, tak ako ich menovite uvádzame. Ich spávu vykonáva Slovenský pozemkový fond.
    Doporučujeme zoznam neznámych vlastníkov pozrieť, podľa možnosti ich identifikovať a uplatniť si dodatočným dedičským konaním na vyporiadanie.
    Zároveň Vás prosíme upozorniť na uvedené svojích známych. Za akékoľvek informácie o prípadných dedičoch neznámych vlastníkoch, ktoré  nám pošlete Vám budeme vďační.

 

Dokumenty na stiahnutie v MS Excel:

Urbariát podiely lesov k 31.12.2018