Prihlásenie

Kontaktný formulár

CAPTCHA
Antispamová ochrana - zadajte znaky z obrázka.
Image CAPTCHA
Tu vložte znaky z obrázka.

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia spoluvlastníkov

Pozvánka Vážené spoluvlastníčky, vážení spoluvlastníci,

výbor Urbariátu, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto Vás srdečne pozýva na zasadnutie zhromaždenia spoluvlastníkov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 16.03.2018 (piatok) o 14,00 hod.

 

v hlavnej sále Mestského kultúrneho a športového strediska (dom kultúry) v Kysuckom Novom Meste.

Prezentácia spoluvlastníkov a splnomocnencov spoluvlastníkov sa uskutoční od 12,30 hod. vo vestibule Mestského kultúrneho a športového strediska. Prosíme o dochvíľnosť prezentácie, aby sa predišlo oneskoreniu otvorenia zasadnutia.

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Oznámenie o výsledku prezentácie.

3. Schválenie programu rokovania zhromaždenia

4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

5. Správa o plnení uznesenia z valného zhromaždenia uskutočneného 28.04.2017.

6. Správa o činností výboru a stave hospodárenia na spoločnom majetku za rok 2017.

7. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 včítane výnosov.

8. Správa dozornej rady.

9. Diskusia k bodom 6. - 9.

10. Návrhy na schválenie nájomných zmlúv.

11. Návrh rozpočtu na rok 2018

12. Návrh na Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia.

13. Diskusia k návrhu na uznesenie – schválenie uznesenia.

14. Ukončenie zhromaždenia.

 

V Kysuckom Novom Meste 01.02.2018