Prihlásenie

Kontaktný formulár

CAPTCHA
Antispamová ochrana - zadajte znaky z obrázka.
Image CAPTCHA
Tu vložte znaky z obrázka.

História a súčasné poslanie Urbariátu

Začiatky činnosti Urbariátu na území Kysuckého Nového Mesta sa datujú do roku 1863. V uvedenom roku prešiel majetok veľkostatku grófky Štefánie Csákyovej na základe segregácie do vlastníctva urbárnikov.

Od toho obdobia prešiel urbársky majetok viacerými legislatívnymi úpravami a bol riadený rôznymi organizáciami v závislosti od politického režimu.

Dôležitým medzníkom pre činnosť Urbariátu bol dátum 11.3.1992. V tento deň bolo doriešené vrátenie majetku urbáru  Severoslovenskými lesmi,   bývalému veľkému urbáru v KNM, zastúpeným prof. Jozefom Tarábkom. Od tohto dňa Urbariát prebral do svojho vlastníctva bývalý veľký lesný urbár a následne aj  bývalý pasienkový urbár v KNM. (*)  

Urbariát, ako dobrovoľné združenie podielových spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti plní v súčasnosti najmä nasledovné úlohy:

-          Zabezpečovanie činnosti pri pestovaní, ochrane a zveľaďovaní lesných a poľnohospodárskych kultúr a ostatného spoločného majetku členov Spoločenstva

-          Vykonávanie činnosti riadneho hospodára na spoločnom majetku resp. prenájom tohto majetku iným fyzickým a právnickým osobám

-          Zastupovanie členov Spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy a poskytovanie informácií členom Spoločenstva o činnosti Spoločenstva

 

 

(*)  Viac sa o historických súvislostiach môžeme dočítať napr. v Literárnom Zborníku Matice slovenskej v KNM za roky 1992-95 a iných prameňoch